Mapa areálu školy

 

PAVILÓN A

Poschodie

 

III.A

Mgr. Gabaľová

III.B

Mgr. Džupinová

III.C

Mgr. Baníková

Prízemie

 

I.A

Mgr. Vandová

I.B

Mgr. Knežo

I.C

Mgr. Bujdošová

Kabinet:   I. stupeň, ŠKD

 

PAVILÓN B

Poschodie

 

II.A

Mgr. Mydlová

II.B

Mgr. Olčaková

II.C

Mgr. Vidiščáková

Prízemie

 

IV.A

Mgr. Knežová

IV.B

Mgr. Buráková

IV.C

Mgr. Babjarčíková

Kabinet:    I. stupeň,  ŠKD

 

PAVILÓN C

Poschodie

 

VI.A

Mgr. Ličková

VI.B

Ing. Zajtková

VI.C

Mgr. Haľko

Prízemie

 

V.A

Ing. Čintalová

V.B

Ing. Štafurová

V.C

Mgr. Šujeta

Kabinet:  Mgr. Sušinková, Ing. Juhasová, Mgr. Vašková, Mgr. Pavlíková,   

               Mgr. Lehocká

  

PAVILÓN D

Poschodie

 

VIII.A

  Ing. Juhasová

VIII.B

  Mgr. Poláková

VIII.C

  Mgr. Tomková

Prízemie

 

VII.A

  Mgr. Bezecná

VII.B

  Mgr. Nemcová

VII.C

   Mgr. Alexík

Kabinet:   Mgr. Poláková, Ing. Čintalová, Mgr. Nemcová , Mgr. Hurná,  

                Mgr. Bačíková, Mgr. Bezecná , Mgr. Danková

 

PAVILÓN N

Poschodie

 

 

Učebňa

DEJ - GEG

 

Učebňa

ANJ 1

 

 

Učebňa

ANJ 2

Prízemie

 

IX.A

  Mgr. Hurná

IX.B

  Mgr. Vašková

IX.C

   Mgr. Pavlíková

Kabinet:   Ing. Zajtková, Mgr. Ličková,

Výchovný poradca :  Mgr. Cimbalová  

 

Pavilón G - hlavný

Poschodie

Zborovňa 

Sekretariát školy 

Škd

MULTIMEDIÁLNA UČEBŇA I.D

Mgr. Vojčíková

Prízemie

Knižnica

Bufet

Školská jedáleň 

 

Pavilón E - Telocvičňa

Prízemie

Veľká

telocvičňa

Malá

Telocvičňa 

šatne

Kabinet telesnej a športovej výchovy

Pavilón F

Poschodie

Učebňa Chémie 

Učebňa

Biológie

Aula

Učebňa Fyziky

Prízemie

PC učebňa 1

Kabinet: Mgr. Cichý, Ing. Jancura,

Ing. Štafurová, Mgr. Šujeta

PC učebňa 2

 

Dielňa na prácu

s drevom

 

Dielňa na prácu

s kovom