Marčišin

Paľová

Semančíková

Stroptel

Džupin

Fečo

Staško

MŠK Tesla Stropkov

Timob Tel s.r.o.

Zajac

MŠK Matej

Marčišin 2014

Semančíková 2014

Paľová 2014

Stroptel 2014

Džupin 2014

Timob Tel s.r.o. 2014

Zajac 2014

Skysľak

MŠK MATEJ

Klub silového trojboja Mesta Stropkov

Semančíková 2015

Marčišin 2015

Stroptel s.r.o.

Paľová 2015

Martin Džupin

Peter Fečo

Timob Tel s.r.o.

Slavomír Zajac

Križanovský

Stroptel 2016

Martin Džupin 2016

HE&MY s.r.o.

Rapač

Timob tel s.r.o. 2016

Zajac 2016