Zmluvy o prenájme - pani Vysokajová

Zmluvy o prenájme športovej haly - výpredaje

Zmluvy o prenájme športovej haly a telocvične

CHRÁNENÁ DIELŇA

ŠIOV

RAMCOVÉ ZMLUVY

ORANGE

LICENČNÁ ZMUVA č. U1209/2013

DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

ZMLUVA O ELEKTRONICKOM ZASIELANÍ FAKTÚR

1st. CLASS AGENCY, s.r.o.

EFIS

MŠK

Rámcová zmluva čip. karta

RÁMCOVÁ ZMLUVA Kapap

Rámcová zmluva inf. systém šj

RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny

RWE GAS

ZMLUVA Č 1497 o spolupráci

Zmluva o sprac. miezd

RAJO - zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov

ŠPÚ - darovacia zmluva

ŠPÚ - dodatok k zmluve

Dalkia - dohoda o odbere tepelnej energie- dodatok

Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov

UPJŠ Košice - zmluva o spolupráci

OÚ Prešov - dohoda

SOŠ - zmluva

Plaváreň - dohoda

Plaváreň - príloha

Absolventská prax

Absolventská prax2

Dohoda k správe majetku

Neptún

SOŠ nájom

OÚ odbor školstva

OÚ odbor školstva súťaže

Zmluva o vykonaní súvislej praxe

Zmluva o výpožičke 0

Zmluva o výpožičke 1

Zmluva o výpožičke 2

Zmluva o výpožičke 3

Národný projekt

McDoland´s cup

UPSVaR abs. prax 2

NUCEM

PRINED

VSD

DALKIA 2

DIGITÁLNE VZDELÁVANIE

ORANGE DODATOK

OÚOŠ PREŠOV

RAJO

SOŠ

OÚOŠ PREŠOV olympiády

Tender Konzult

Zmluva o sprac. miezd dodatok č.1

UPSVaR - dohoda - aktivačná činnosť

 

UPSVaR - dohoda - dobrovoľníckA činnosť

Zmluva - NAJ, s.r.o

UPSVaR - dohoda - dobrovoľnícka činnosť 2

UPSVaR abs. prax 3

UPSVaR abs. prax 4

PaSA

OÚ Prešov - dohoda

MPC MAJETOK

Plaváreň 2014

Slovakia energy

UNION

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

McDonald´s Cup

Tender Konzult2

MPC - Prined dodatok č.1

Dohoda-Dobrovoľnícka činnosť 3

UPSVAR - Dobrovoľnícka činnosť dodatok

Poistná zmluva

Neptún - dodatok č. 2

Szekely - mzdy dodatok

Prvá kom. finanč.

MPC - didaktické prostriedky

ŠPÚ - zmluva o spolupráci

Zmluva o nájme - SOŠ

Zmluva o poskytovaní stravy - SOŠE

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

Nájomná zmluva plaváreň

UPSVaR dohoda

Moderné vzdelávanie - majetok

Zmluva VUDPaP majetok

Zmluva o prenájme ihriska s umelou trávou

Zmluva Národné športové centrum

Zmluva penzión LVVK

2016

Antik - šh

Byhos - šh

V-FIS zmluva

Dohoda športové triedy

Tender-Konzult, s.r.o.

Slovak Telecom - zmluva

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva o dielo - ELEC

Zmluva školský obvod

Klub silového trojboja

SOŠ

SOŠ - strava

Dohoda s OÚ Prešov

Dohoda s OÚ Prešov súťaže

Absolventská prax

Dobrovoľnícka služba

Absolventská prax 2

Školský obvod

Kúpna zmluva - AD REM

                      KENT

                      Ladislav Máté-FiMa

                      LE CHEQUE Dejeuner s.r.o.

                      SPP a.s. - el. energia

                      SPP a.s. - plyn

Dohoda aktivačná činnosť

Dohoda dobrovoľnícka činnosť2

 

 

 

 

DODATOK č.1/2012 K ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA č.21/2009

ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCE PRE PROJEKT TENIS DO ŠKôL

ZMLUVA č. 12/1611/008 O ZRIADENÍ A POSKYTOVANÍ PRIPOJENIA K SIETI INTERNET

ZMLUVA O VYPLATENÍ  PRÍSPEVKU NA REALIZÁCIU FUTBALOVÉHO TURNAJA

DAROVACIA ZMLUVA B-2011/0949_037873181

DODATOK č.2 K DOHODE O PREVODE SPRÁVY MAJETKU MESTA STROPKOV č.28-6-11

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

SLOVAK TELECOM- DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

SLOVAK TELECOM- DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

SLOVAK TELECOM- DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

DOHODA O SPOLUPRÁCI, KOORDINÁCII A ORGANIZOVANÍ SÚŤAŽÍ