» Čo vieme o počítači


Čo vieme o počítači
Otázka č.1: Osobný počítač sa skladá zo
(2 body)
Otázka č.2: Na vytváranie obrázkov používame(1 bod)
Otázka č.3: Na obrázku je zobrazený
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.4: Antivírusové programy a antispywarové slúžia na(1 bod)
Otázka č.5: Zariadenie, pomocou ktorého môžeme prenášať údaje medzi počítačmi prostredníctvom telefónnych liniek – zapojenie INTERNETU je(1 bod)
Otázka č.6: Periférne zariadenie počítača, ktorým vstupujú údaje alebo signály do počítača na ich ďalšie spracovanie je(1 bod)
Otázka č.7: Monitor je výstupné zariadenie, ktorého veľkosť uhlopriečky sa udáva v palcoch. 1 palec =(1 bod)
Otázka č.8: Operačná pamäť do ktorej možno aj zapisovať(1 bod)
Otázka č.9: Programovým vybavením počítača je(1 bod)
Otázka č.10: Základná informačná jednotka, ktorá vie zachovať len dva stavy 0,1 je(1 bod)
Otázka č.11: K vstupným zariadeniam patrí(8 bodov)
Otázka č.12: Ak nám "zamrzne" počítač na znovunaštarovanie použijem tlačidlo reset. Niekedy je však potrebné použiť tzv. mäkký štart na ktorý využijeme kombináciu kláves:(1 bod)
Otázka č.13: Technickým vybavením počítača je(1 bod)
Otázka č.14: Periférne zariadenie počítača, ktorým vystupujú údaje alebo signály z počítača tak, aby ich mohol vidieť, počuť alebo spracovať človek je(1 bod)
Otázka č.15: Na obrázku je kryt základnej dosky ktorý sa nazýva
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.16: Základné programové vybavenie počítača je(1 bod)
Otázka č.17: K výstupným zariadeniam patrí(3 body)
Otázka č.18: Na písanie textov používame(1 bod)
Otázka č.19: Zobrazenie informácií na monitore zabezpečuje(1 bod)
Otázka č.20: Srdcom počítača ktorý riadi ho a vykonáva všetky činnosti je(1 bod)