» Test hardwer - úvod


Otázka č.1: Informatika je
(1 bod)
Otázka č.2: Operačný systém patrí medzi(1 bod)
Otázka č.3: Čo znamená slovo hardwer?

(1 bod)
Otázka č.4: Zariadenie, na ktorom vidíme výsledky toho, čo sa odohráva v základnej jednotke je:

(1 bod)
Otázka č.5: Rozsvietené zelené kontrolné svetielko na prednej strane hovorí o tom, že ...

(1 bod)
Otázka č.6: Medzi výstupné zariadenia, ktoré reprodukujú zvuk z počítača, patrí:

(1 bod)
Otázka č.7: Najpoužívanejší operačný systém je

(1 bod)
Otázka č.8: Ktoré zo zariadení je výstupné?

(1 bod)
Otázka č.9: Grafickými programami ako napr. Skicár a RNA vytvárame

(1 bod)
Otázka č.10: Vstupnými zariadeniami informácie

(1 bod)
Otázka č.11: Ktoré zo zariadení nie je vstupné?

(1 bod)
Otázka č.12: Čo tvorí základnú počítačovú zostavu? Základná jednotka a ...

(1 bod)