» test z informatiky - hardvér


Vstupno - výstupné zariadenia
Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku?
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.2: Aké zariadenie je na obrázku?
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.3: Aké zariadenie je na obrázku?
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.4: Aké zariadenie je na obrázku?
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.5: Aké zariadenie je na obrázku?
Embedded Image
(1 bod)

Príslušenstvo počítača
Otázka č.6: Priraď správny názov k obrázku.
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.7: Priraď správny názov k obrázku.
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.8: Priraď správny názov k obrázku.
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.9: Priraď správny názov k obrázku.
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.10: Priraď správny názov k obrázku.
Embedded Image(1 bod)

Vnútorné časti počítača
Otázka č.11: Aká časť počítača je zobrazená na obrázku?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.12: Aká časť počítača je zobrazená na obrázku?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.13: Aká časť počítača je zobrazená na obrázku?
Embedded Image(1 bod)

Funkcia vnútorných častí počítača
Otázka č.14: Akú funkciu vykonáva zariadenie na obrázku?
Embedded Image


(1 bod)
Otázka č.15: Akú funkciu vykonáva zariadenie na obrázku?
Embedded Image


(1 bod)
Otázka č.16: Akú funkciu vykonáva zariadenie na obrázku?
Embedded Image


(1 bod)

Druhy počítačov
Otázka č.17: Priraď správny pojem k obrázku.
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.18: Priraď správny pojem k obrázku.
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.19: Priraď správny pojem k obrázku.
Embedded Image
(1 bod)

Hardvér a softvér
Otázka č.20: Čo je hardvér?(1 bod)
Otázka č.21: Zaškrtni všetky hardvérové súčasti.(1 bod)